Sociale media en internet

Hoe kunnen leerkrachten sociale media inzetten in de klas?

Hoe kan onze school sociale media inzetten in haar interne en externe communicatie? 

Wat komt er allemaal kijken bij het opstellen van een internetprotocol?

 

Socially Joined ondersteunt scholen bij het beantwoorden van deze en vele andere vragen op het gebied van internet en sociale media. Dat doen wij met:

  • trainingen en workshops aan docenten en leerlingen;
  • hulp bij het opstellen van een communicatieplan en een internetprotocol.

 

Kansen in onderwijs

Internet en sociale media bieden veel kansen in het onderwijs:

  • Kinderen die zich niet ontwikkelen in digitale geletterdheid, lopen een achterstand op. Het is de taak van het onderwijs kinderen voor te bereiden op de toekomst. Digitale geletterdheid hoort daarbij.
  • Internet en sociale media zorgen voor een afwisselende leeromgeving en een verrijking van de lesstof.
  • Internet en sociale media behoren tot de belevingswereld van kinderen. Door ze in te zetten in de klas heb je een tool in handen om leerlingen te motiveren en te betrekken.
  • Door internet en sociale media in te zetten in de klas leer je beter begrijpen wat leerlingen hier doen. Zo kun je het gesprek aangaan over hun digitale mediagebruik.
  • Het internet en sociale media bieden leerkrachten de mogelijkheid om kennis te delen met andere leerkrachten en organisaties.
  • Het internet en sociale media bieden scholen instrumenten voor:

        ~ het werven van nieuwe leerlingen en leerkrachten;

        ~ het onderhouden van goede contacten met ouders;

        ~ het opbouwen van een positief imago.

internet en sociale media

facebooktwitterlinkedin

Socially Joined
Nicole Wintgens
06 – 30373594
info@sociallyjoined.nl