Het Nationaal Media Paspoort

Het Nationaal Media Paspoort is een doorlopende leerlijn voor het basisonderwijs in Nederland en Vlaanderen.

7 lessen over 7 thema’s

De leerlingen krijgen 7 lessen over 7 thema’s, die elk schooljaar terugkomen. De 7 lessen per schooljaar duren tussen de 20 (groep 1 en 2), 30 (groep 3 en 4) en 40 (groep 5) minuten per les en zijn exact afgestemd op de leeftijd, de belevingswereld en het leervermogen van de leerlingen.

De lessen in groep 1 t/m 4 zijn voorbereidend op de lessen in groep 5 t/m 8. In groep 5 maken de leerlingen een digitaal paspoort aan, waarin zij hun motivaties en individueel gekozen strategieën noteren. Dat doen zij later ook in groep 6 en 7. In groep 8 krijgen de leerlingen een gedrukte versie van hun paspoort toegestuurd. Dit is een persoonlijk document dat hun richting en houvast geeft in de online wereld. 

Wetenschappelijke inzichten

Het programma Nationaal Media Paspoort is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. De Nationale Academie voor Media & Maatschappij heeft het ontwikkeld, in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen en de uitvoerende partner Isomode (een samenwerkingsverband van 237 scholen in het basisonderwijs).  Een Wetenschappelijke Raad van meerdere universiteiten in Nederland en België toetst het programma continu op effectiviteit.

Doelgroep: groepen 1 t/m 8

Doorlopende leerlijn mediawijsheid Nationaal Media Paspoort

facebooktwitterlinkedin

Socially Joined
Nicole Wintgens
06 – 30373594
info@sociallyjoined.nl