Nicole Wintgens 

In september 2012 heeft Nicole Wintgens Socially Joined opgericht. Haar motivatie is de kracht die internet en sociale media kunnen geven aan kwetsbare groepen, zoals kinderen, jongeren, ouderen, mensen met een beperking en laaggeletterden. Iedereen heeft het recht mee te doen aan de samenleving, ook aan de digitale samenleving.
Nicole heeft diverse functies in de media- en communicatiebranche bekleed, als journaliste, eindredacteur, hoofdredacteur en communicatieadviseur. Daarnaast is zij bevoegd leerkracht en gecertificeerd Nationaal MediaCoach en Social Media Professional. Socially Joined beschikt over het Nationaal Keurmerk Mediawijsheid en is CRKBO-geregistreerd. Ook is ze netwerkpartner van Mediawijzer.net. Om haar kennis up-to-date te houden volgt ze regelmatig studiedagen, congressen en netwerkbijeenkomsten.
Als communicatieprofessional brengt ze structuur in de communicatieomgeving van school, zorg- en welzijnsinstelling en zoomt ze in op de communicatiekansen.
Als leerkracht kent ze de (on)mogelijkheden in klas en school van binnenuit.
Als (social) mediacoach is ze bekend met de sociale media die in het leven van kinderen, jongeren en volwassenen een rol spelen.

 

Nicole werkt samen met Mirjam Beuker van B&O Info:

 

Mirjam Beuker

Begin 2012 heeft Mirjam Beuker B&O Info opgericht vanuit de wens mensen en organisaties op een positieve, persoonlijke en laagdrempelige manier te helpen en bewuster te maken. Pijlers hierbij zijn Mediawijsheid en Informatiebewustzijn, met als motto: “Leef, maak gebruik van alle moderne media mogelijkheden, maar doe het bewust!”
Mirjam heeft ruim veertien jaar relevante werkervaring en kan u als trainer, adviseur en mediacoach begeleiden. De theoretische basis hiervoor is gelegd op de HBO-opleiding Informatie Dienstverlening en Informatie Management (IDM). In juni 2012 heeft zij de opleiding tot Nationaal Mediacoach met succes afgerond. Dit betekent dat B&O Info beschikt over het Nationaal Keurmerk Mediawijsheid en Mirjam als gecertificeerd Nationaal MediaCoach haar werk verricht. In augustus 2012 volgde ze de opleiding Social Media Professional, waarvoor ze ook het certificaat haalde. U vindt Mirjam op www.bo-info.nl.

 

 

 

sociale mediawijsheid

facebooktwitterlinkedin

Socially Joined

Nicole Wintgens

06 – 30373594

info@sociallyjoined.nl

digitale mediawijsheid

Logo Nationaal Keurmerk Mediawijsheid2

Logo-2.1-gecertificeerd-Nationaal-MediaCoach2

Social Media Professional kleinCRKBO_Docentaangesloten bij mediawijzer