Benut u optimaal de kansen van internet en sociale media?

Overziet u de kansen én risico’s?

Wilt u grip krijgen op internet en sociale media en hun kansen volop benutten?

Ontdek wat (social) mediawijsheid betekent voor u. 

Neem contact op met Socially Joined en vind de beste balans op internet en sociale media.

Bel 06-30373594.

 

 

Mediawijsheid, internet en sociale media

Socially Joined is een project-, trainings-  en communicatieadviesbureau dat is gespecialiseerd in (digitale) mediawijsheidWe bieden workshops, lessen en projecten over (digitale) mediawijsheid, internet en sociale media. Ons werkveld is het onderwijs, het welzijnswerk, de zorg en het bedrijfsleven. Onze rol is die van trainer, projectleider en/of communicatieadviseur.

 

Internet voor iedereen

De ontwikkelingen op het internet gaan razendsnel. Digitale vaardigheden zijn niet alleen belangrijk voor ons sociale leven, maar ook voor onze kansen op de arbeidsmarkt. Dat geldt voor iedereen. Maar vindt ook iedereen zijn weg op het internet? Ouderen, mensen met een verstandelijke beperking (zie ook i-Wegwijs en Digimaatjes) en laaggeletterden hebben vaak nog moeite met digitale communicatiemiddelen. Dit in tegenstelling tot kinderen  en jongeren. Zij lijken een tweede leven te leiden in games, chatrooms en foto-apps. Toch moeten ook zij nog leren om digitale informatie en communicatie verstandig en kritisch te gebruiken. Alleen dan brengen zij zichzelf en anderen niet in problemen.

Socially Joined wil iedereen de kans bieden zich digitale vaardigheden eigen te maken. Zodat iedereen bewust, kritisch en actief kan meedoen aan de digitale samenleving.

mediawijsheid

 

 

facebooktwitterlinkedin

Socially Joined
Nicole Wintgens
06 – 30373594
info@sociallyjoined.nl